University Rank Holders

University Rank Holders

S.No Year Name Rank Photo
1 2018 Abirami.M 6 Abirami
2 2018 Vijayalakshmi.S 15 Vijayalakshmi. S - BME
3 2018 Jansi Rani.T 16 Jansi Rani - BME
4 2018 Parvathi.K 27 Parvathi - BME
5 2018 Sherin Rashma.S 32 Sherin Reshma - BME
6 2018 Anupriya.P 34 Anupriya - BME
7 2017 Dhivya Lakshmi.A 6 Dhivya Lakshmi.A
8 2017 Shobana C 7 Shobana C
9 2017 Vijayalakshmi 11 Vijayalakshmi
10 2017 Soundarya M 27 Soundarya M
11 2017 Farhana Begum R 29 Farhana Begum R
12 2017 Radhika T G 33 Radhika T G
13 2017 Vivek V S 36 Vivek V S
14 2016 Karthick S 1 Karthick
15 2016 Murusidha Sumin A 6 Muru
16 2016 Seethalakshmi S 8 seethalakshmi
17 2016 Deepika L 12 ldeep
18 2016 Vaishali M 13 vaishali
19 2016 Abinaya R 15 abinaya
20 2016 Deepika K 22 deepika-k
21 2016 Manasadevi G P 23 manasa
22 2016 Afrose N 29 Afrose
23 2015 S.Karthik 15
24 2014 Srividhya 14
25 2013 R.Suganya 13
26 2013 M.Sridevi Dhakshyani 10
27 2013 N.Shalini 10
28 2012 C.V. Babble 9
29 2011 U.G.Vidhyalekshmi 8